Hur installerar man ett enskilt avlopp i Uppsala?

Att installera ett enskilt avlopp i Uppsala är en process som kräver kunskap om både avloppssystem och installationer. Om du vänder dig till oss som är proffs på enskilda avlopp, kan vi hjälpa dig hela vägen - från projektering till färdigt resultat.

Har du en fastighet som inte går att ansluta till det kommunala avloppssystemet behöver du installera ett så kallat enskilt avlopp i Uppsala. Ett enskilt avlopp innebär att du själv ansvarar för att hushållets avloppsvatten filtreras och hanteras på ett miljösäkert sätt. Om du ska installera ett nytt enskilt avlopp eller om du ska uppgradera ett befintligt avloppssystem behöver du alltid tillstånd från kommunen. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att det finns giltigt tillstånd för det enskilda avloppet. Att installera enskilt avlopp är en process i flera steg. Om du vill få hjälp med allt från projektering till utförandet kan du kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med ditt avloppssystem.

 

Process för att installera enskilt avlopp i Uppsala

Innan du kan installera ett enskilt avlopp i Uppsala behöver du först reda ut om du ska ha ett reningsverk eller om du ska installera infiltration och markbädd, vilket tar större plats på tomten. Det system som du installerar ska vara väl dimensionerat efter det antal personer som bor i fastigheten och om även toalett ska anslutas till avloppet. När du har bestämt dig för vilket system du vill installera behöver du sedan ansöka om tillstånd från kommunen innan installationen kan påbörjas. I ansökan ska du bland annat skicka med en ritning på tomten, specifikation över det enskilda avloppet som du ska installera och en hel del annan information som kommunen behöver för att kunna fatta beslut om tillstånd. 

Våra kunniga markarbetare hanterar allt kring ditt enskilda avlopp

Vi på Gårdsmark är experter på enskilt avlopp och dränering i Uppsala och kan åta oss att hjälpa dig med allt från planering och ansökan till utförande. Det är viktigt att alla handlingar som krävs är korrekta och att det finns en bra beskrivning över hur ditt enskilda avlopp ska installeras på tomten. Eftersom vi har utfört ett stort antal arbeten av detta slag, kan du vara trygg med att det blir rätt varje gång. När ditt tillstånd sedan är klart hjälper vi dig med att installera ditt enskilda avlopp så att du snabbt kan få avloppet godkänt och börja använda det.

 

Boka ett kostnadsfritt platsbesök med oss på Gårdsmark!

Vi på Gårdsmark tillhandahåller tjänster som installation av enskilt avlopp och dränering i Uppsala. Våra medarbetare är utbildade och har en gedigen erfarenhet inom branschen vilket gör att de har den kunskap som krävs för att klara av även de mest avancerade installationerna av enskilt avlopp. Du kan använda kontaktformuläret på vår hemsida för att boka ett kostnadsfritt hembesök där vi kan inspektera förutsättningarna för din installation och lämna rådgivning, utan några som helst förpliktelser.